Gözleg we zawod gezelenji

Hünärmen gözleg toparymyzyň wezipesi “ebedi bazar isleginden peýdalanmak” we täze önümleri yzygiderli ösdürmek.Häzirki wagta çenli kabul edilen 164 sany peýdaly model patentimiz bar.Annualyllyk meýilnamamyz 50 täze önümi mahabatlandyrmak ..

Research
Research
Research
Research
Research
Research