Fujian Zhangping D-ýol tokaý kärhanasy, Ltd.

Esasy önümler: Oýun oýnamak, aşhana oýnamak, Sandbox, bagbançylyk, stol we oturgyç, ammar gapylary, Mantel tekjesi, Pergola.

2005-nji ýylda döredilen, Hytaýyň Sýuamen portundan 140 km uzaklykda, Hytaýyň Fujian şäheriniň Zhangping şäherinde ýerleşýän açyk agaç önümlerini dizaýn etmek we öndürmek boýunça 16+ ýyllyk tejribe.Gözleg we gözleg ukyby: Aýda 10+ täze dizaýn, müşderiniň islegine görä täzeden dizaýn.Ösümlik meýdany 80K inedördül metr;1467 gektar tokaý;600+ işgäri, BSCI, ISO9001, FSC şahadatnamasy, Walmart ID belgisi: 36176334 Material saýlama: Hytaý firmasy, Kanadaly Hemlok, Kipr, Amerikanyň Günbatar Gyzyl Kedr Kuwwaty: Aýda 120 * 40 HQ Esasy Hasaplar: Walmart, TSC, Aldi, Lidl, Kmart, Costco, Burnnings, BCP, TP oýunjaklary, Sunjoý

 • Toddler Playhouse Cottage Wooden Playhouse with Slide

  Slaýdly çagalar oýnawaç kottej Agaç oýnalýan jaý

  Çagalar öýi

  Veranda we açyk aşhana bilen ajaýyp agaç oýnalýan jaý, ykjam giňişlikde köp işjeňlik.

  Köp stencil toplumy bilen üpjün edilen, şonuň üçin oýun jaýyňyzy bezemek aňsat we gyzykly.

  FSC Europeanewropaly sosna we arça kepillendirildi.

 • Sandbox With Cover Outdoor Sand Box Play 2 Foldable Bench Seats

  Daşky çägeli sandyk gutusy 2 sany bukulýan oturgyç oturgyçlary

  “Sandbox With Cover”, goňşy çagalar üçin iň halanýan gepleşik bolar!Onda iki sany amatly oturgyç bar, şonuň üçin birnäçe çaganyň bilelikde gazmagy, gurmagy we öwrenilmegi üçin giň ýer bar.Oturgyçlar oýnalan wagty gumy ýapmak we goramak üçin tekiz bukulýar!El bilen tutmak eplenmegi we açmagy aňsatlaşdyrýar.

 • Kids Picnic Table Wooden Outdoor Water Sand Table w/ Play Boxes

  Çagalar piknik stoly Agaç açyk suw gum stoly w / oýun gutulary

  Çagalar piknik stoly

  1 çagaly piknik stolumyz, çagalaryňyzy bagtly çagalyk ýyllaryny geçirmek üçin ýakymly we gülkünç ýer hödürlemäge taýyn.Bu açyk meýdançada suw stoly, gum stoly we piknik stoly birleşdirilýär, bu diňe bir çagalaryňyza iň gowy dostlary bilen suw we gum oýnamak bilen çäklenmän, eýsem tagamly nahardan lezzet almaga, söhbetdeşlik wagtyny ýa-da bile okamaga mümkinçilik berýär. öý.

 • Wooden Sandpit w/ Cover Canopy Convertible Bench Seat Bottom Liner

  Agaç sandpit w / örtükli örtükli konwertirlenýän skameýkanyň aşaky aşagy

  Agaç sandpit

  Birnäçe çaganyň bilelikde gazmagy, gurmagy we öwrenilmegi üçin amatly we giň oýun meýdançasyny öz içine alýar.Gündelik ulanmaga taýyn durnukly gurluş üçin gaty arçadan ýasalan.Çagaňyza döredijilik we hyýallaryny bu çagalar çäge bilen beýan etsin!

 • Playhouse with slide and sandbox

  Slaýd we gum gutusy bilen oýun jaýy

  Slaýd we gum gutusy bilen oýun jaýy

  Agaçdan ýasalan “PlayHouse” -y aňsat ýygnamak.Kesgitli we köp temaly şablon toplumy bilen gyzykly oýun aşhanasyny öz içine alýar.Daşky gurşawdan öň agaçdan arassalamak ýa-da boýag bilen bejermek zerur.Teatr görkezişleri galamlanan, bejerilmedik we reňklenmedik.

  Ykjam giňişlikde köp çäreler üçin balkonly we açyk aşhana bilen ajaýyp agaç oýnalýan jaý.

 • Barn Door K-Frame Pre-Drilled Ready to Assemble with size 36in x 84in

  Ammar gapysy K-çarçuwasy 36in x 84in ululykda ýygnamaga taýyn

  Ammar gapysy

  Klassiki “K-Frame” ammar gapylaryny elýeterli we ýygnamak aňsat bolan otag otagyňyzy optimizirläň.Gapylar dürli görnüş görnüşlerine gelýär: monjuk, tekiz ýa-da ikisiniň utgaşmasy.Gapylary otagyňyza laýyk boýamak ýa-da boýamak mümkin.Enjamlarymyza gabat gelmek üçin gapylar öňünden burawlanýar (goşulmaýar).

 • Raised Garden Bed for Vegetable Outdoor Rectangular Planter

  Gök önümler açyk gönüburçly ekiş üçin ösdürilip ýetişdirilen bag düşegi

  Baglanan düşek, howlyňyz üçin iň gowy saýlawdyr.Tebigy we sagdyn arça agaçlaryny berk, ekologiýa taýdan arassa we uzak wagtlap ulanyp boljakdygyna göz ýetirmek üçin bu ekiş gutusyny öndürmek üçin ulanýarys.Bu önüm haýwanlaryň ösümlikleri ýok etmezligi üçin ýokary dizaýny öz içine alýar we ulanyjylar üçin arka, bil we dyz şikeslerini azaldýar.

 • Sandbox Solid Wood Square Sandpit with Cover

  Gum gutusy Gaty agaç meýdany

  Gum gutusy Gaty agaç meýdany

 • Outdoor Mud Kitchen with Sink Tap Water Play Set and Cookware Toys

  Çökýän suw oýnamak toplumy we gap-gaç oýnawaçlary bilen açyk palçyk aşhanasy

  Palçyk aşhana

  Çagalara açyk meýdanda oýnaýan oýunjaklar we oýunjaklar, çagalar palçykly aşhana oýnaýarlar, çagalar Adirondak oturgyçlary, çagalar üçin sandyk gutusy, zontikli çagalar üçin piknik stolunyň oturgyjy ... Kanadanyň tebigy sary kedr önümi, tebigy klassiki stili howpsuz hilli saklaň.Çagalarymyzyň ähli önümleri CPSC, EN71, ASTM, REACH synagyndan geçýär, çagalaryňyzy oýnap, bagtly wagtlaryny howpsuz saklaň.

 • Kids Wooden Outdoor Sandbox with Canopy for Backyard

  Çagalar howly üçin agaçdan ýasalan sandyk gutusy

  Çagalar üçin açyk meýdanda

  Çagalarymyz Sandbox, daşarda oýnamak üçin çagalar üçin amatly ýer, Uly içki giňişlik çagalaryňyzy dostlary bilen bilelikde hezil etmäge mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, gymmatly baglanyşyk wagtyndan lezzet alyp, olara goşulyp bilersiňiz.

 • Outdoor Portable Bench table foldable Wooden 2 in 1 Picnic set

  Açyk göçme skameýkaly stoluň bukulýan 1 piknik toplumynda agaç 2

  2-in-1 dizaýny, piknik stolundan bag skameýkasyna akymly hereket bilen aňsatlyk bilen üýtgeýär.Çäklendirilen eýwanlar üçin ajaýyp, sebäbi alnan ýeriň mukdaryny azaltmak üçin element oturgyç hökmünde saklanyp bilner.Dostlar “BBQ” üçin gelenlerinde piknik stoluna öwrülýär, goşmaça kölege üçin adaty saýawan ýerleşdirmek üçin saýawan deşigini öz içine alýar.Ojakda guradylan Kanadanyň gemlokundan ýagly menek bilen ýasalan.Iň az ýygnamak zerur, enjam we gurnama görkezmelerini ýerine ýetirmek aňsat.

 • Outdoor Wood Kids Adirondack chair for Sale

  Açyk agaç çagalary satmak üçin Adirondack oturgyjy

  Kid Adirondack oturgyjy
  Önümiň ölçegleri: 21.5 ″ D x 19,25 ″ W x 24.5 ″ H.
  Otagyň görnüşi: Patio bagy
  Reňk: Tebigat agajy
  Material: agaç
  Ageaş aralygy (Düşündiriş): Çaga

   

123456Indiki>>> Sahypa 1/6