Çagalar agaç meýdançasyndaky oýunjaklar Işleýän suw howzy

Şahadatnama: SGS, PEFC, FSC, BSCI, EN71
Material: Agaç
Ölçegi (WxDxH, mm): 2000 * 2430 * 2595mm
Reňk: omörite
Stil: Agaç çagalar bagy
Programma: ýapyk / açyk, bag, howly


 • Ady:
 • Nokat:
 • Maddanyň agramy:
 • Material:Hemlok, arça ýa-da hytaý firmasy, adaty
 • Suface Treament:Ekologiýa taýdan arassa suw esasly boýag / atedyladylan bejerilen / Tebigat / Ekologiýa taýdan arassa / Suw esasly boýag
 • Ölçegi (W * D * H, mm):
 • Gaplamagyň ululygy (W * D * H, mm):
 • Aýratynlyk:1. Reňk we dizaýnlar özleşdirilip bilner 2. Jadylaýjy görnüşiň dizaýny 3. Gaty agaçdan ýasalan üçek 4. Ekologiýa taýdan arassa menek ýa-da agaç bilen bejermek 5. Howpsuzlyk üçin EN71-de synag edildi
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önümiň parametri

  Useörite ulanylyşy: Suw howuzy

  Eplenen: Hawa

  Material: Agaç, gaty agaç

  Reňk: Düzeltmek

  Ölçegi (WxDxH, mm): 730 * 820 * 895

  Programma: Açyk, seýilgäh, ýapyk / açyk, bag, howly

  Faceerüsti akym: Ekologiýa taýdan arassa suw esasly boýag

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  photobank (2)

  photobank (3)

  photobank (5)

  Sorag-jogap

  S: Zawodmy?
  J: Elbetde, Hytaýda agaçdan ýasalan mebel öndürijileriniň biri bolan zawod.
  Zawodymyz Fujianyň Zhangping şäherinde ýerleşýär.

  S: Satmak üçin aksiýaňyz barmy ýa-da adaty edip bilersiňizmi?
  J: Esasan, inwentarlarymyz ýok, islegiňize görä özleşdirilen logo, ululyk, material, reňk ýasap bileris.Şeýle hem, logotipiňizi önümlerde sazlap bileris, eger mukdaryňyz MOQ-a ýetip bilse, logotipiňizi mugt çap edip bileris
  ASAP.

  S: Paketim ýarym ýolda sypdy ýa-da zaýalandy, Näme edip bilerin?
  J: Goldaw toparymyz ýa-da satuw toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris we sargydyňyzy paket we QC bölümi bilen tassyklarys, bu biziň problemamyz bolsa, yzyna gaýtaryp bereris ýa-da önüm öndüreris ýa-da size ibereris.Her hili oňaýsyzlyklar üçin ötünç soraýarys!

  S: Gowşuryş wagtyňyz näme?
  J: Adatça 45-60 gün gerek.

   

  Söwda kepilligini ulanmagy maslahat beriň, lezzet alarsyňyz:
  100% önümiň hilini goramak
  Iberilen wagtynda 100% gorag
  Coveredapylan mukdaryňyz üçin 100% töleg goragy


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň