Çagalar üçin açyk meýdanda agaç meýdançasynyň sandyk gutusy

Ageaş aralygy: 2 ýaşdan 4 ýaşa çenli, 5 ýaşdan 7 ýaşa çenli, 8 ýaşdan 13 ýaşa çenli

Reňk: omörite

NW (kgs): 18

MOQ: 100 sany

Arza sahnasy: Daşarda, howluda, bagda

Material: Hemlok, arça ýa-da hytaý firmasy, adaty

Şahadatnama: ASTM, EN71, ce, FSC, PEFC, SGS, BSCI, EN71


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Ageaş aralygy: 2 ýaşdan 4 ýaşa çenli, 5 ýaşdan 7 ýaşa çenli, 8 ýaşdan 13 ýaşa çenli
Reňk: omörite
NW (kgs): 18
MOQ: 100 sany
Arza sahnasy: Daşarda, howluda, bagda
Material: Hemlok, arça ýa-da hytaý firmasy, adaty
Şahadatnama: ASTM, EN71, ce, FSC, PEFC, SGS, BSCI, EN71

Önümiň artykmaçlygy

Amatly ammar
Kölegeli örtük
Birnäçe çaganyň bilelikde oýnamagy üçin ýeterlik uly
Gum gutusynyň üstünden ýapylýan tor örtügini öz içine alýar
Gumuň aşagyna düşýän arassa plastmassa çyzgysy bar
Howa çydamly agaçdan ýasaldy

FSC we PEFC şahadatnamalarymyz bar we BSCI, RS, FCCA we WCA zawodynyň barlagyndan geçýäris.
Size ýokary hilli we iň gowy hyzmat bereris!

Sorag-jogap

S: Bahany nädip alyp bilerin?
J: Adatça soragyňyzy alanymyzdan soň 24 sagadyň dowamynda sitata berýäris (Dynç günleri we dynç alyş günlerinden başga).
-Bir bahany almak üçin gaty gyssagly bolsaňyz, bize e-poçta iberiň ýa-da bahany teklip edip biler ýaly başga ýollar bilen habarlaşyň.

S: Logotip we reňk düzülip bilnermi?
J: Hawa, adaty nusga almagyňyzy hoşal edýäris.

S: Satmak üçin aksiýa önümleriňiz barmy?
J: Hawa, elmydama bir stockada yzygiderli we meşhur zatlar bar.
Kiçijik we nusga sargytlaryňyz hoş geldiňiz.

S: Garyşyk tertibi kabul edýärsiňizmi?
J: Hawa, birinji sargyt üçin bir gapda 2-3-den köp zat kabul etmeýäris.

S: Zawodmy?
J: Elbetde, Hytaýda agaçdan ýasalan mebel öndürijileriniň biri bolan zawod.
Zawodymyz Fujianyň Zhangping şäherinde ýerleşýär.

Önümimizi göreniňiz üçin sag boluň, başga soraglar TM-de maňa ýüz tutup biler ýa-da bize 24 sagadyň dowamynda jogap bereris diýip sorag iberip biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň