“Garden Beach Outdoor Morden” eplenýän agaç Adirondak oturgyjy

Useörite ulanylyşy: Bag oturgyjy

Eplenen: Hawa

Material: Agaç, gaty agaç

Reňk: Düzeltmek

Ölçegi (WxDxH, mm): 730 * 820 * 895

Programma: Açyk, seýilgäh, ýapyk / açyk, bag, howly

Faceerüsti akym: Ekologiýa taýdan arassa suw esasly boýag


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň parametri

Useörite ulanylyşy: Bag oturgyjy
Eplenen: Hawa
Material: Agaç, gaty agaç
Reňk: Düzeltmek
Ölçegi (WxDxH, mm): 730 * 820 * 895
Programma: Açyk, seýilgäh, ýapyk / açyk, bag, howly
Faceerüsti akym: Ekologiýa taýdan arassa suw esasly boýag

Önümiň beýany

DURABLE KEDAR / IRANGY GYZ GURAMASY:

Çydamly kedr / arça agajyndan ýasalan, “Adirondack” oturgyjy, eýwan gazonyňyz, bagyňyz, howlyňyz, plýa beach, eýwanyňyz, balkonyňyz we ş.m. üçin amatly ulanylmagyny üpjün edýär. islän reňkiňizde

ERGONOMIK GARŞY DIZayn:

Agaç “Adirondack” oturgyjy, ergonomiki fanaty bilen bezelendir, burçy bedeniň egrisine doly laýyk bolup biler, oňa daýanmak üçin gaty amatly.Mundan başga-da, özboluşly iki derejeli dizaýn, arkaňyzy dogry ýagdaýa sazlamaga we isleýşiňiz ýaly iň ýokary derejeden lezzet almaga kömek edip biler
GÖRNÜŞLI FOTREST DIZAYNY: Aýaklaryňyza oňat goldaw berýän, bedeniňizi rahatlandyrmak üçin içerki çekilip bilinýän ottoman bilen bezelendir.

Güýçli ukyplylyk:

Agyr eýwanly log adirondack oturgyjy, 250 LBS agram güýjüni goldaýar, bu ortaça ulular üçin hökman amatly

AASDYRMAK WE Kepillik:

Hardwarehli enjamlar we zerur gurallar bilen gelmek.Açyk oturgyç görkezmesine eýeriň, gurnamak aňsat bolar.Çäklendirilen bir ýyl kepillik hödürläň

Näme üçin bizi saýlamaly?

Europeewropada we Amerikada ýokary hilli agaç öndürýän ýerlerden çig mal import etdik, önümleriň hilini üpjün etmek üçin import edilýän agaçlara goşmaça hökmünde 22000 gektar tokaý fermasyny gurduk.Içerki awtomatlaşdyryş önümçilik liniýasyny we halkara ösen derejeli enjamlary ornaşdyrmak.
D-ýol, materialy inçe kesmegiň çig plastinkany awtomatiki guratmagy, emeli gurnamany awtomatiki usulda boýamak, hil barlagy, gaplamak we daşamak ýaly toplumlaýyn önümçilik ulgamyny standartlaşdyrmagy we ýöriteleşdirmegi döretdi.

Sorag-jogap

S: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Biz agaçdan ýasalan mebelleriň 15 ýyldan gowrak tejribesi bolan senagat we söwda korporasiýasy.

S: Önümleri sazlap bilýärsiňizmi?
J: Hawa, material, ululyk, reňk, logo ýa-da paket bolsun, OEM kabul ederliklidir.

S: OEM sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?
J: Hawa, OEM taslamasy bilen işlemekde 15 ýyldan gowrak tejribämiz bar.

S: Garyşyk tertibi kabul edýärsiňizmi?
J: Hawa, birinji sargyt üçin bir gapda 2-3-den köp zat kabul etmeýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň