company

KOMPANI PRA PROFILI

2005-nji ýylda döredilen “Fujian Zhangping D-road Forestry Co., Ltd.”, Hytaýyň Fujian şäheriniň Zhangping şäherinde ýerleşýän agaç açyk önümleri öndürijilerden biridir.Sýamen portundan 140 km uzaklykda.D-ýolda 80000 plant ösümlik meýdany bar, 500-den gowrak tejribeli önümçilik işgäri we hünärmen gözleg topary bolan üç sany önümçilik bazamyz bar.
Önümlerimiz çagalaryň açyk oýun oýun toplumlarynyň, açyk mebel baglarynyň haýwan öýüniň agaç tagtasynyň agaç gapylarynyň ähli ýerlerini öz içine alýar Akylly kabinet we ş.m.Global ykdysady integrasiýa emele gelse, önümlerimiz Europeewropa Amerika, Awstraliýa we beýleki ýigrimi ýurda eksport edilýär.
FSC we PEFC şahadatnamalarymyz bar we BSCI, RS, FCCA we WCA zawodynyň barlagyndan geçýäris.

Ösümlik meýdany

+

Önümçilik işgärleri we hünärmen gözleg topary

+

FSC we PEFC şahadatnamalarymyz bar we BSCI, RS, FCCA we WCA zawodynyň barlagyndan geçýäris.

+

Daşary ýurtlar

Kompaniýanyň medeniýeti

company
company

D-ýol tokaý hojalygy, daşky gurşawy goramak ynanjyna eýerýär.Çig mal tokaý bazasynyň gözlegini we ösüş dizaýnyny we açyk agaç önümlerini çuňňur gaýtadan işlemek tehnologiýasyny we önümçilik tehnologiýasyny gurmagy maksat edinýäris.Dürli görnüşli önüm gurluşy güýçli artykmaçlyk bilen birnäçe önüm öndürdi.

D-ýol önümi innowasiýa gözleglerine we ösüşine jemlenip, dünýä derejesindäki gözleg we ösüş platformasyny döretmek, sungata we durmuşy önüme ornaşdyrmak üçin tebigatyň we öý mebeliniň gözleginiň daşky gurşawy döretmek üçin iň ýokary gözleg toparyny emele getirýär. we asyl ekologiki durmuş.

BIZIAM TEAM

Biziň wezipämiz

Professional gözleg toparymyzyň wezipesi "hemişelik bazar isleginden peýdalanmak" we täze önümleri yzygiderli ösdürmek.

Täze patent

Häzirki wagta çenli kabul edilen 146 sany peýdaly model patentimiz bar.Annualyllyk meýilnamamyz 30 sany täze önümi mahabatlandyrmak.

New Patent

Hil barlagy

Hil zerurdyr.Mukdar diňe bir san bolsa, hil has çylşyrymly.Hil gözegçiligi halkara ülňülerine, müşderiniň talaplaryna we üçünji edara gözegçilik taraplaryna hiline berk gözegçilik eder.

Abokary abraý

D-ýoluň dürli bölümleriň arasyndaky utgaşdyrylyşyna we hyzmatdaşlygyna esaslanyp, öz wagtynda eltip bermekde ýokary abraýyň bardygyny bellemelidiris.

Näme üçin bizi saýlaýar?

company

Europeewropada we Amerikada ýokary hilli agaç öndürýän ýerlerden çig mal import etdik, önümleriň hilini üpjün etmek üçin import edilýän agaçlara goşmaça hökmünde 22000 gektar tokaý fermasyny gurduk.Içerki awtomatlaşdyryş önümçilik liniýasyny we halkara ösen derejeli enjamlary ornaşdyrmak.
D-ýol, materialy inçe kesmegiň çig plastinkany awtomatiki guratmagy, emeli gurnamany awtomatiki usulda boýamak, hil barlagy, gaplamak we daşamak ýaly toplumlaýyn önümçilik ulgamyny standartlaşdyrmagy we ýöriteleşdirmegi döretdi.

Europeewropada we Amerikada ýokary hilli agaç öndürýän ýerlerden çig mal import etdik, önümleriň hilini üpjün etmek üçin import edilýän agaçlara goşmaça hökmünde 22000 gektar tokaý fermasyny gurduk.Içerki awtomatlaşdyryş önümçilik liniýasyny we halkara ösen derejeli enjamlary ornaşdyrmak.
D-ýol, materialy inçe kesmegiň çig plastinkany awtomatiki guratmagy, emeli gurnamany awtomatiki usulda boýamak, hil barlagy, gaplamak we daşamak ýaly toplumlaýyn önümçilik ulgamyny standartlaşdyrmagy we ýöriteleşdirmegi döretdi.

company

Üstünligimiz

%
+
+
km²

HYZMAT

Iberilmezden ozal 100% zawod barlagy

Hünärment

Açyk agaç önümlerini dizaýn etmekde we öndürmekde 15+ ýyllyk tejribe

Güýç

Her aýda 120 konteýner önümçilik kuwwaty

LOGISTIKA

Sýamen bölegine 140 km